Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult-gruppen förvärvar skogsegendom i Haninge

Tisenhult-gruppen har förvärvat fastigheterna Hammars Småbruk och Vreta i Haninge, totalt 520 ha varav drygt 370 ha utgör produktiv skogsmark. Hammars Småbruk och Vreta har sitt ursprung från herrgården Hammar som bildades i början av 1800-talet genom en sammanslagning av fyra närliggande gårdar. På marken finns idag ett fåtal mindre byggnader samt ett rikt och varierat växt- och djurliv.

Egendomens läge nära tätbebyggelse och i en kommun med ambitiösa tillväxtmål öppnar upp för framtida exploateringsmöjligheter. Tisenhult-gruppen ser fram emot att få förvalta och utveckla dessa fina egendomar med långsiktighet och hållbarhet i fokus.