Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult-gruppen förvärvar egendom på Värmdö

Tisenhult-gruppen har förvärvat egendomen Kopparmora 2:1 i Värmdö kommun. Fastigheten omfattar 350 hektar obebyggd skogs- och åkermark med en varierad miljö och ett rikt växt- och djurliv. Egendomen är belägen mitt på Värmdö med närhet till tätbebyggelse och infrastruktur.

Det finns noteringar från tidigt 1300-tal om händelser i området. Under 1900-talet ägdes Kopparmora en tid av Torsten Kreuger som lät anlägga ett vilthägn på marken. Förre ägaren har haft marken i sin ägo sedan år 1995. Nu tar Tisenhult-gruppen vid som ägare med ambitionen att långsiktigt förvalta och utveckla denna fina fastighet på ett hållbart och framgångsrikt sätt.