Företagsfilosofi

Företagsfilosofi

Enkelhet, ansvar och frihet

Företagsfilosofin eller ”själen” i Tisenhult-gruppens verksamhet ska genomsyras av tre nyckelbegrepp: Enkelhet, Ansvar och Frihet. Dessa beskriver vårt sätt att agera och vår positiva syn på våra medarbetare. Företagsfilosofin är viktig för oss. Att arbeta utifrån enkelhet, ansvar och frihet släpper lös drivkrafter i organisationen, vilket i sin tur skapar energi och ger medarbetarna förändringsvilja och förmåga att se nya lösningar.

Enkelhet

Enkelheten är central i all vår verksamhet. Det ska vara enkelt för kunder, leverantörer och partners att samarbeta med oss och det ska vara enkelt för medarbetare att arbeta i Tisenhult-gruppen. Enkelhet är för oss att verka i en mycket decentraliserad organisation, fri från byråkrati och med snabba beslutsvägar. Att skapa effektivitet genom ett informellt beslutsfattande utan onödiga möten och att ha enkla måltavlor i stället för detaljerade budgetar.  

Enkelhet handlar inte om att vara snabb eller slarvig, utan om att förenkla problemställningar och inte förlora sig i detaljerna. Att ta fram enkla lösningar fordrar en del tankemöda, men att arbeta efter dem kräver små resurser.

Ansvar

De viktigaste verksamhetsbesluten fattas där kunskapen är som störst – nära marknaden. För att kunna arbeta enkelt och fatta decentraliserade beslut behöver varje medarbetare fullt ut ansvara för sina arbetsuppgifter.

Tisenhult-gruppens medarbetare ges stora frihetsgrader, men också ett tydligt definierat ansvar. Vi synliggör och litar på våra medarbetare, ett arbetssätt som i sin tur genererar driv att förändra och vilja att ständigt söka nya och bättre lösningar. Att ta ansvar och att få ta ansvar är viktigt både för företaget och för den personliga utvecklingen.

Frihet

I Tisenhult-gruppen har vi frihet under ansvar, men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet.  Med frihet följer rätten att utifrån målen lösa en uppgift utan detaljstyrning. Våra medarbetare färdas mot tydliga och gemensamma mål, men har friheten att under resans gång fatta egna beslut och hitta sina egna lösningar och vägar. Då blir det allra bäst. Frihet utvecklar såväl individ som företag.