Hållbarhet

Hållbarhet

Vi vill bidra med ökad samhällsnytta

I Tisenhult-gruppen har vi ett långsiktigt perspektiv. Att agera och verka på ett sätt som främjar en hållbar utveckling för såväl klimat och miljö som människor och ekonomi är för oss en självklarhet. Vårt sätt att uttrycka att vi långsiktigt vill ta hand om vår omvärld är att vi säger att det dagliga arbetet i våra verksamheter ska bidra till förbättringar och ökad samhällsnytta.

Att aktivt arbeta mot långsiktig hållbarhet ska vara en integrerad och naturlig del i varje bolags affärsmodell. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i ett tydligt utvecklingsfokus och en strävan efter att ständigt åstadkomma förbättringar. Att varje bolag agerar med kvalitet, kundservice och långsiktighet i fokus ger i sin tur hållbara affärsmodeller, produkter och tjänster.

Tisenhult-gruppens bolag verkar på marknader som förskola och skola, bostäder, konfektion, bygg, industri, skogs- och jordbruk samt djuruppfödning. Genom att etablera ledande positioner i utvalda nischer bidrar vi med viktig samhällsnytta bland annat i form av ökad valfrihet och mångfald i svensk förskola och skola, en flexibel bostadsmarknad, hållbart mode, säkra arbetsplatser, klimatsmarta byggnader samt ett rikt och varierat växt- och djurliv.

Många av våra bolag arbetar med olika miljö- och kvalitetscertifieringar, men än viktigare för att säkerställa långsiktigt hållbara affärer är vårt fokus på etiskt affärsmannaskap och våra tydliga krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Detta i kombination med vår positiva syn på medarbetare och en bibehållen stark företagsfilosofi om enkelhet, ansvar och frihet tar oss vidare mot ytterligare förbättringar hos oss själva och i vår omvärld.

Ta del av vår senaste hållbarhetsredovisning här.

HÅLLBARA AFFÄRSMODELLER

Att aktivt arbeta mot långsiktig hållbarhet och ständiga förbättringar ska vara en integrerad och naturlig del i varje bolags affärsmodell.

ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA

Genom att etablera ledande positioner i utvalda nischer är vi med och skapar samhällsnytta, bland annat i form av valfrihet, säkerhet och klimatsmarta produkter och lösningar.

ETISKT AFFÄRSMANNASKAP

Ett etiskt affärsmannaskap kombinerat med våra tydliga grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling samt en företagsfilosofi om enkelhet, ansvar och frihet hjälper oss till ett hållbart företagande.