Nyheter

ARCHIVE:

Debattartikel i Göteborgsposten

Den 19e februari författade Malin Nordesjö från Tisenhult-gruppen tillsammans med Bijan Fahimi från Tellusgruppen en debattartikel i Göteborgsposten.

Artikeln heter ”En planekonomisk tro på reglering av skolan ger inte bättre kvalitet” och kan läsas här.

Citat från artikeln: ”Länge har man tillåtit populism att vara tongivande i skoldebatten. En regering som säger sig ha en frihetligt och tillväxtvänlig inriktning borde rimligen vända på perspektivet. Företagande, nyskapande, innovation och valfrihet borde vara centrala värdeord som ska genomlysa samtliga politiska områden. Detta ska självklart även gälla skolpolitiken och synen på friskolor.”