Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult-gruppen förvärvar industrimark i Sollentuna

Tisenhult-gruppen har förvärvat fastigheten Eldhavet 1 med 23 000 kvm industrimark i Norrsätra, Sollentuna. Fastigheten är belägen i ett strategiskt mycket intressant utvecklingsområde med ett utmärkt läge avseende logistik, synlighet och potentiell arbetskraft.

Sollentuna kommuns mål är att Norrsätra och området runt Väsjön ska utvecklas till ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart område. Tisenhult-gruppen ser fram emot att tillsammans med dotterbolaget Northpower Stålhallar AB få bidra i detta utvecklingsprojekt.