Nyheter

ARCHIVE:

Futuraskolan erhåller internationell ackreditering

Futuraskolan International School of Stockholm har ackrediterats av International Curriculum Association för skolans genomförande av International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Years Curriculum (IMYC).

International Curriculum Association noterar i sitt utlåtande om ackrediteringen att Futuraskolan International School of Stockholms underbara etos strålade igenom med mod, kreativitet, motståndskraft och noggrannhet. En ackreditering är en triumf, särskilt i dessa utmanande tider, och ett tydligt meddelande till alla att lärandet fortsätter.