Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult-gruppen avyttrar aktier i Vent Group Nordic AB

Tisenhult-gruppen har idag tecknat avtal med Ahlsell om att avyttra samtliga aktier i Vent Group Nordic AB.

Vent Group Nordic har haft en mycket fin tillväxt och utveckling under sin tid i Tisenhult-gruppen. Med Ahlsell som ny ägare ser vi att Vent Group Nordic får bästa möjliga förutsättningar att fortsätta sin framgångsrika resa och ytterligare förbättra och förstärka sitt unika kunderbjudande.

Tillträde av förvärvet är planerat att ske under januari 2021