Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult Fastigheter färdigställer Etapp 1 i Norrsätra

Tisenhult Fastigheter har nu, med hjälp av Northpower Stålhallar, färdigställt den första etappen av byggnation på den förvärvade industrimarken i Norrsätra, Sollentuna.

Den första hyresgästen som redan har flyttat in är Expando, som därmed får bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt.