Nyheter

ARCHIVE:

Inomec förvärvar finska SERN

INOMEC har den 29 december 2023 förvärvat SERN och stärker därmed sin position som ledande uthyrare av lyftutrustningar i Norden.

SERN tillhandahåller högkvalitativa produkter inom lyft- och vacuumutrustning och kompletterar INOMECs befintliga verksamhet väl. 

”Jag är entusiastisk över de möjligheter som detta förvärv medför”, säger INOMECs vd Johan Jonasson. ”Med förvärvet av SERN stärker vi vårt erbjudande och vår närvaro inom lyftuthyrning och linjeutrustning i Sverige. Tillägget av SERN i vår familj är också en viktig statsning på tillväxt och innovation utanför Sveriges gränser.”

Tisenhult-gruppen välkomnar SERNs medarbetare till koncernen!