Nyheter

ARCHIVE:

Tisenhult-gruppen förvärvar aktier i Lagercrantz Group

Tisenhult-gruppen har förvärvat 1 200 000 A-aktier i Lagercrantz Group AB. Efter förvärvet uppgår Tisenhult-gruppens ägande till 28,2 % av rösterna och 5,5 % av kapitalet.