Nyheter

ARCHIVE:

Futuraskolan öppnar nya enheter

Till hösten 2010 öppnar Futuraskolan ett antal nya förskolor och skolor. Bland nyetableringarna finns två förskolor i Stockholm, en högstadieskola vid Dalénum på Lidingö samt en förskola och skola vid Silverdal i Sollentuna. För mer information se Futuraskolans hemsida.