Nyheter

ARCHIVE:

Futuraskolan expanderar

Futuraskolan har tecknat avtal om att förvärva Hertig Karls Friskolor AB samt Södra Roslagens förskolor i Täby AB. Tillträde skedde den 7 januari 2009.

Hertig Karls Friskola ligger i Rotebro och har 220 elever i klass 0-9. Södra Roslagens Förskolor i Täby omfattar förskolorna Ensta och Myrlejonet med totalt 200 barn. Efter förvärven bedriver Futuraskolan en verksamhet omfattande ca 1000 barn/elever.