Nyheter

ARCHIVE:

Debattartikel i Dagens Industri

Den 24e juni författade Anders Börjesson och Malin Nordesjö från Tisenhult-gruppen en debattartikel som publicerats i Dagens Industri.

Artikeln heter ”Utdelningsförbudet skadar företagandet” och kan läsas på https://www.di.se/debatt/utdelningsforbudet-skadar-foretagandet/