• en

Futuraskolan

Futuraskolan driver internationella förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Totalt omfattar verksamheten drygt 3 000 barn/elever.

Vår vision: Vi som jobbar på skolan har en vision – att vara så bra att du och andra betraktar oss som den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi vill som ingen annan skola förbereda dig för en global start i livet.

Vår värdegrund: Det är viktigt med mål här i livet och liksom de flesta skolor styr vi mot mål. Men vi är även noga med hur vi beter oss längs vägen. Eller med andra ord: vad vi utvecklar för kultur. Kultur sägs ofta ”sitta i väggarna” men hos oss utmärks den främst av vår värdegrund:

  • Vi är progressiva
  • Vi har energi
  • Vi visar respekt

Progressivitet står för att vi håller oss informerade om de senaste rönen inom pedagogik och lärande. Stannar till gör vi enbart för att reflektera. Vi vill alltid göra saker och ting ännu bättre nästa gång.

Energi står för att vi tar initiativ och är kreativa. Vi är öppna i sinnet och stänger inga dörrar varken bildligt eller bokstavligt. Vi är engagerade och ser en utmaning i varje problem. Vi bjuder på oss själva.

Respekt bottnar i att vi är tydliga med vad som är passande, opassande, rätt och fel. Respekt är något man förtjänar och vi förväntar oss att vi alla – medarbetare, elever, föräldrar och partners – visar varandra en ömsesidig respekt.

Vårt löfte: Vi på Futuraskolan har även ett löfte: Hos oss ska varje barn och elev synliggöras, utmanas och lyckas. Det betyder att vi ser våra barn och elever både inom- och utomhus. Vi uppmärksammar och lyssnar till individuella behov. Vi drar och sträcker varje individ så att hon når sin fulla potential och är nöjd. Det lovar vi.

Hitta mer information om vår verksamhet på Futuraskolans hemsida!