• en

Tisenhult-gruppen har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier i Bergman & Beving.

Tisenhult-gruppen har förvärvat 1 200 000 A-aktier i Lagercrantz Group AB. Efter förvärvet uppgår Tisenhult-gruppens ägande till 28,2 % av rösterna och 5,5 % av kapitalet.

Läs pressmeddelande här: Lagercrantz Group

Tisenhult-gruppen har förvärvat ytterligare 360 000 aktier i Bergman & Beving.

Tisenhult-gruppen förvärvar 51 % av Northpower Takentreprenader som därmed blir ett dotterbolag till Northpower Stålhallar. Resterande 49 % ägs av bolagets grundare och VD Mats Jonsson.

Northpower Takentreprenader är en ledande takläggare specialiserad på papptak. Lång erfarenhet och enbart egna yrkesmän garanterar hög kvalitet i samtliga jobb.

Läs mer om Northpower Takentreprenader på  www.northpower.se/tak/

Tisenhult-gruppen har tecknat avtal om att förvärva varumärket Boomerang och därtill kopplade immateriella tillgångar och fysiskt varulager.

”Vi på Tisenhult-gruppen har en 30 år lång relation till Boomerang och det känns oerhört roligt och spännande att återigen få jobba med varumärket”.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande Boomerang

Friskolornas riksförbund har gjort en sammanställning över vilka skolenheter som presterar bäst slutbetyg med hänsyn till elevsammansättning utifrån Skolverkats SALSA-statistik. Bäst utfall i hela Sverige har Futuraskolan International Stockholms årskurs 9!

Läs hela rapporten ”Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017″ här.

Tisenhult Skogar har tecknat avtal om att förvärva en skogsfastighet i Finspångs kommun i norra Östergötland. Fastigheten omfattar 150 ha mark samt 7 ha vatten.

Under november 2017 öppnar Bostad Direkt sitt andra ”long stay”-hotell. Hotellet är nybyggt och ligger i Dalénum på Lidingö.

Läs mer och boka på www.bostaddirekt.com

Fr o m 21 juni 2017 är Momentum Group noterat som eget bolag på Nasdaq Stockholm. Momentum Group var tidigare ett affärsområde inom Bergman & Beving (tidigare B&B TOOLS).

Läs mer på momentum.group

Momentum

Tisenhult-gruppen AB har tecknat avtal att förvärva 80 % av aktierna i Northpower Stålhallar AB. Tillträdet sker den 6 april 2017. Grundarna till Northpower Stålhallar, Niklas Granström och Dan Jonsson, kvarstår med ett ägande om 20 % i bolaget.

Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar med användningsområden inom industri, lager, verkstad, idrott och logistik. Northpower Stålhallar ansvarar för hela processen från projektering och tillverkning till montering och färdig produkt. Nuvarande årsomsättning i Northpower Stålhallar uppgår till ca 200 MSEK.

Pressrelease Northpower

Läs mer om Northpower Stålhallar på deras hemsida