• sv

October 2020

Tisenhult-gruppen har förvärvat resterande 20 % av aktierna i dotterbolaget Expando AB och äger nu 100 % av bolaget. Expando är en ledande leverantör inom tekniskt avancerade produkter till försvars-, flyg- och rymdindustrin och bolaget har varit en del av Tisenhult-gruppen sedan år 2016. Det framgångsrika samarbetet med de två tidigare delägarna, tillika grundarna, fortsätter då dessa stannar i Expandos styrelse och även behåller sina operativa ledningsroller som vd respektive arbetande styrelseledamot.