• sv

March 2018

Tisenhult-gruppen har förvärvat ytterligare 360 000 aktier i Bergman & Beving.

Tisenhult-gruppen förvärvar 51 % av Northpower Takentreprenader som därmed blir ett dotterbolag till Northpower Stålhallar. Resterande 49 % av bolaget ägs av grundaren och VDn Mats Jonsson.

Northpower Takentreprenader är en ledande takläggare specialiserad på papptak. Lång erfarenhet och enbart egna yrkesmän garanterar hög kvalitet i samtliga jobb.

Läs mer om Northpower Takentreprenader på  www.northpower.se/tak/