• sv

January 2018

Tisenhult-gruppen har tecknat avtal om att förvärva varumärket Boomerang och därtill kopplade immateriella tillgångar och fysiskt varulager.

“Vi på Tisenhult-gruppen har en 30 år lång relation till Boomerang och det känns oerhört roligt och spännande att återigen få jobba med varumärket”.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande Boomerang

Friskolornas riksförbund har gjort en sammanställning över vilka skolenheter som presterar bäst slutbetyg med hänsyn till elevsammansättning utifrån Skolverkats SALSA-statistik. Bäst utfall i hela Sverige har Futuraskolan International Stockholms årskurs 9!

Läs hela rapporten “Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017″ här.