• en

april 2011

Den 30/5 flyttar Inomec till nya lokaler i Länna. Lokalerna ger möjlighet till fortsatt expansion och utveckling av affärsområdena Lyft och Mobil Ström. Välkommen att  besöka oss på den nya adressen i juni!