• en

mars 2009

Inomec har tecknat avtal om att förvärva verksamheten Cibes Ström. Tillträde sker under april 2009. Verksamheten omfattar egna svensktillverkade kabelvagnar och andra kompletterande produkter för mobil strömmatning.