• en

Tisenhult

Tisenhult-gruppen är ett familjeföretag som driver och utvecklar företag med ledande positioner inom unika nischer. Vi tror att vägen till framgång bygger på bärkraftiga affärsidéer, motiverade medarbetare samt vår vision och företagsfilosofi. Vårt mål är att genom långsiktigt aktivt ägarskap uppnå tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Våra verksamheter ska drivas utifrån en solid värdegrund. Vi vill att det dagliga arbetet i våra företag ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.