Långsiktiga investeringar
för tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Tisenhult-gruppen är ett familjebolag som driver och utvecklar företag med ledande positioner inom expansiva nischer. Den övergripande målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap uppnå tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Tisenhult-gruppen har en tydlig företagsfilosofi baserad på enkelhet, ansvar och frihet. Det finns också en uttalad ambition att det dagliga arbetet i gruppens företag ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.

Nyheter