Tisenhult-gruppen i korthet

Om oss

Tisenhult-gruppen är en familjeägd verksamhet som driver och utvecklar företag med ledande positioner i expansiva nischer. Vår övergripande målsättning är att genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap uppnå tillväxt, lönsamhet och utveckling.

Gruppens bolag verkar inom olika marknader och branscher, men drivs utifrån samma grundläggande krav och en gemensam företagsfilosofi baserad på enkelhet, ansvar och frihet.

Företagsfilosofin och de grundläggande kraven utgör basen i varje verksamhet och präglar det dagliga arbetet i bolagen. Att aktivt verka för långsiktig hållbarhet är också en integrerad del i varje bolags affärsmodell. Det dagliga arbetet i Tisenhult-gruppens verksamheter ska leda till förbättringar och ökad samhällsnytta.

Tisenhult-gruppen har fått sitt namn efter 1700-talssäteriet Tisenhult i norra Östergötland. Säteriet är privatbostad, men här bedrivs även affärsverksamhett i form av hästuppfödning, skogsförvaltning och jakt. Tisenhult Säteri erbjuder natur, inspiration och många möten, vilket i sin tur ofta ger upphov till nya idéer till utveckling i Tisenhult-gruppen. Tisenhult Säteri utgör på detta sätt en grund och ett nav i koncernens verksamhet.

Finansiell information

Omsättning

875
MSEK

Omsättning

Rörelsens intäkter

EBT

62
MSEK

EBT

Rörelsens intäkter

EBITDA

78
MSEK

EBITDA

Rörelsens intäkter

R/RK

860
MSEK

R/RK

Rörelsens intäkter

Eget kapital

860
MSEK

Eget kapital

Rörelsens intäkter

Antal medarbetare

53
MSEK

Antal medarbetare

Rörelsens intäkter