• en

Lagercrantz Group

Lagercrantz är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, med egna produkter och med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns ett drygt 40-tal bolag, varje bolag är orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Europa och i Kina och USA. Koncernen har omkring 1200 anställda och omsätter ca 3 miljarder kronor. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Verksamheten är organiserad i fyra divisioner:

Electronics erbjuder specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning.
Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage.
Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, styr- och reglerteknik och mjukvara.
Niche Products, här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter. Flera olika områden kan vara av intresse.

Verksamheten är decentraliserad, där varje dotterbolag följs upp baserat på tydliga mål. Decentraliseringen möjliggör en hög grad av själständighet, med frihet och ansvar för varje dotterbolagsledning och affärsbeslut nära kunder och marknad. Gemensamt för verksamheterna är bland annat en kvalificerad teknisk försäljning och att försäljningen sker till andra företag – ”business-to-business”. Varje dotterbolag eftersträvar en ledande position på en begränsad marknad, en produkt- eller kundnisch.

Läs mer på lagercrantz.com