• en

Våra innehav

Vi har idag följande innehav (enskilt och via bolag):

ONOTERADE INNEHAV
Bostad Direkt
: 100% ägande
Expando Electronics: 80% ägande
Futuraskolan: 100% ägande
Inomec: 100% ägande
Northpower Stålhallar: 80% ägande
Swedish Cable Trolleys:
100% ägande
Tisenhult Förvaltning: 100% ägande
Tisenhult Skogar:
100% ägande
Ventilationsgrossisten Nordic: 100% ägande

NOTERADE INNEHAV
Addtech: 15,4 % av rösterna
Bergman & Beving: 14,7 % av rösterna
Lagercrantz Group: 16,4 % av rösterna
Momentum Group: 14,7 % av rösterna

Se mer information genom att klicka på respektive bolag i listan till höger.