• sv

Tisenhult Förvaltning

Tisenhult Förvaltning bedriver skogs- och jordbruk i norra Östergötland. Målsättningen är ett långsiktigt och hållbart skogs- och jordbruk som bidrar till ett rikt och varierat växt- och djurliv i området. Som komplement bedriver Tisenhult Förvaltning även verksamheter inom jakt och fiske samt uthyrning av fastigheter.