• en

Företagsfilosofi

SJÄLEN

Företagsfilosofin eller “själen” skall genomsyras av tre nyckelbegrepp, enkelhet, ansvar och frihet. Dessa beskriver vårt sätt att agera och vår positiva syn på våra medarbetare.

Enkelhet

Enkelhet är ett övergripande synsätt som innebär effektivitet genom lite byråkrati och ett informellt beslutsfattande utan onödiga möten. Att ta fram enkla lösningar kräver en del tankemöda, men att arbeta efter dem kräver små resurser.

Ansvar

Att ta ansvar och att få ta ansvar är viktigt både för företaget och för den personliga utvecklingen. Våra medarbetare tar på sig ansvar och har förändringsvilja att se nya lösningar.

Frihet

Med frihet följer rätten att utifrån målen lösa en uppgift utan detaljstyrning. Frihet utvecklar såväl individ som företag.