• en

mars 2019

Tisenhult-gruppen har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier i Bergman & Beving.