• sv

Tisenhult-gruppen förvärvar Boomerang

Tisenhult-gruppen har tecknat avtal om att förvärva varumärket Boomerang och därtill kopplade immateriella tillgångar och fysiskt varulager.

“Vi på Tisenhult-gruppen har en 30 år lång relation till Boomerang och det känns oerhört roligt och spännande att återigen få jobba med varumärket”.

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande Boomerang

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: