• sv

Futuraskolan International Stockholm presterar bäst i Sverige

Friskolornas riksförbund har gjort en sammanställning över vilka skolenheter som presterar bäst slutbetyg med hänsyn till elevsammansättning utifrån Skolverkats SALSA-statistik. Bäst utfall i hela Sverige har Futuraskolan International Stockholms årskurs 9!

Läs hela rapporten “Sveriges bästa och sämsta grundskolor 2017″ här.

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: