• sv

April 2017

Tisenhult-gruppen AB har tecknat avtal att förvärva 80 % av aktierna i Northpower Stålhallar AB. Tillträdet sker den 6 april 2017. Grundarna till Northpower Stålhallar, Niklas Granström och Dan Jonsson, kvarstår med ett ägande om 20 % i bolaget.

Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar med användningsområden inom industri, lager, verkstad, idrott och logistik. Northpower Stålhallar ansvarar för hela processen från projektering och tillverkning till montering och färdig produkt. Nuvarande årsomsättning i Northpower Stålhallar uppgår till ca 200 MSEK.

Pressrelease Northpower

Läs mer om Northpower Stålhallar på deras hemsida