• en

Tisenhult förvärvar 80 % av Expando Electronics

Tisenhult-gruppen har tecknat avtal om att förvärva 80% av Expando Electronics AB. Nuvarande ägarna stannar kvar som aktiva delägare i bolaget. Expando är en ledande leverantör av högteknologiska elektronikkomponenter till kunder inom utvalda nischer såsom försvars-, flyg- och rymdindustrin.

Läs mer om bolaget på www.expando.se

Föregående inlägg:

Nästa inlägg: