• sv

August 2016

Tisenhult-gruppen har förvärvat en egendom omfattande 270 ha skog i Upplands-Bro samt 60 ha vatten i Mälaren. Fastigheten är belägen enbart ca 4 mil nordost om Stockholm och ligger med lång strandlinje mot Mälaren.