• sv

August 2015

Fr o m 1 september bildar affärsområdet mobil strömmatning, inom Inomec, ett eget bolag – Swedish Cable Trolleys AB. Det nya bolaget blir Sveriges ledande leverantör av kabelvagnar.

Läs mer på www.cibes.se

Cibes

Tisenhult-gruppen har förvärvat ytterligare 320 000 aktier i B&B TOOLS.