• sv

June 2015

Tisenhult-gruppen har förvärvat 180 000 aktier i B&B TOOLS (publ.). Förvärvet ses som en långsiktig strategisk investering.